“MÙA DÃ CỔ” CỦA HÀ THỦY NGUYÊN – MÙA CỦA CƠN SAY TINH THẦN

Posted by

Lê Duy Nam Trong một xã hội ưa hình thức, tập thơ “Mùa dã cổ” của Hà Thủy Nguyên là một sự lạc điệu. Người ta đua nhau viết tiểu thuyết, Nguyên lại làm thơ. Người Ta đua nhau làm thơ hậu hiện đại, Nguyên lại tìm về những biểu tượng cổ xưa. Người ta […]