Áng cổ thi “Cầm Thư Quán”

Cầm Thư Quán…

Không phải chuyện tình

Không phải cung đấu

Không màng đấu đá tranh quyền

Chỉ là một chặng đường dài bất tận…

Đó là chặng đường đi tìm tự do của Ngọc Cầm, và là chặng đường truy cầu chân lý của Ngọc Thư. Chặng đường ấy được Hà Thủy Nguyên viết lại trong “Cầm Thư Quán” – cuốn tiểu thuyết về thời Lê Thánh Tông thịnh trị.

Nhưng…

Cung vàng điện ngọc? Thái bình thịnh trị ư?

Vua chúa?

Quyền thế?

Tất cả rồi cũng hóa thành mây khói. Chỉ còn lại thủy đình nơi Ngọc Cầm gảy đàn, Ngọc Thư tụng niệm… và Cầm Thư Quán cũng chỉ còn lại trong tâm tưởng của vị vua anh minh bậc nhất triều Lê.

Nếu bạn đã chán ngấy với những câu chuyện “mỳ ăn liền” về mối tình quân vương sủng phi, tổng tài, hay những bộ truyện ngược luyến tàn tâm đã quá quen thuộc, nhưng vẫn còn lưu luyến quá nhiều với một thế giới man mác buồn và đẹp như một áng cổ thi, thì “Cầm Thư quán” chính là cuốn sách dành cho bạn.

Nhắn tin cho The Book Hunter để đặt sách!


Share:

Add comment: