Bức họa Dorian Gray – Nghệ thuật vô dụng?

Lời tựa của “Bức họa Dorian Gray” 1891 kể từ khi ra đời đã được coi như tuyên ngôn cho trường phái về nghệ thuật vị nghệ thuật. Dòng cuối cùng trong Lời tựa “Thảy nghệ thuật đều tuyệt đối vô dụng.” là câu nói vừa nổi tiếng vừa khó hiểu.

Bức họa Dorian Gray, Book Hunter, 2018Bấy giờ đã có một người mến mộ viết thư hỏi, và Oscar Wilde đã phúc đáp như sau:

“Vô dụng (useless) khác với không có giá trị (no value). Nghệ thuật vô dụng ở chỗ mục đích nó chỉ tạo ra một tâm trạng. Nghệ phẩm vô dụng ở chỗ nó không dùng được vào việc gì ngoài khơi gợicảm xúc.”

Wilde ví von nghệ phẩm như bông hoa nở. Người đời có thể xem nó nở, vui hoặc buồn lúc nhìn nó nở. Nhưng nó nở vì chính nó chứ không vì ai khác. Người đời không có bất kì khả năng nào can thiệp vào. Người đời có thể bán nó lấy tiền (khiến nó hữu dụng) nhưng điều đó không thuộc bản chất của nó.

Đó là thảy những gì có thể nói về quan hệ giữa người xem và hoa, cũng như giữa khán giả và nghệ thuật.

Để có thể hiểu sâu sắc hơn về quan điểm này, mời các bạn cùng đón đọc cuốn tiểu thuyết duy nhất trong sự nghiệp văn chương của Oscar Wilde. Cuốn tiểu thuyết được dịch giả Nguyễn Tuấn Linh dịch từ bản đầy đủ nhất, và được Book Hunter xuất bản năm 2018.

Nhắn tin cho The Book Hunter để đặt sách!

Add comment: