Archive

Rumi: số 1 ở Afghanistan và Mỹ

Dịch giả Coleman Barks thảo luận về nhà thơ đắt khách nhất, và được cả người Mỹ lẫn Afghanistan yêu thích. Tác giả: Amy Standen, Đăng ngày 12 tháng 10 năm 2001 ngay sau khi Mỹ phát động chiến tranh tại Afghanistan ngày 7 tháng 10 ...
banner