Archive

Aristotle

Aristotle không viết 1 cuốn Luân lý học?

Mặc dù chúng ta đều biết Luân lý học (Nicomachean Ethics) là của Aristotle nhưng thực ra tác phẩm này không phải do Aristotle viết. Luân lý học chỉ là tập hợp các bài giảng của ông tại Lyceum và được các học trò ghi ...
Rumi - khi thơ ca tuôn chảy, thế gian ngưng đổ máu

Rumi – khi thơ ca tuôn chảy, thế gian ngưng đổ máu

Chúng ta thường biết về thế giới Hồi giáo với những cuộc chiến tranh đẫm máu và những chiếc mạng che mặt phụ nữ, nhưng chúng ta ít biết đến một thế giới tư tưởng sâu sắc, phóng khoáng và nhân văn của một thời đại vàng ...
Những cuốn sách do Book Hunter ấn hành

Những cuốn sách do Book Hunter ấn hành

Bước chân vào lĩnh vực xuất bản vào năm 2018, tính đến năm 2021 này, Book Hunter đã ra mắt bạn đọc tất cả 13 cuốn sách, trải đều trên các lĩnh vực văn chương, nghệ thuật, văn hóa, chính trị, xã hội, ở cả ...
Thời kỳ phát triển trở lại của đô thị

Thời kỳ phát triển trở lại của đô thị

“Chiến thắng của đô thị” của Edward Glaeser là cuốn sách nổi tiếng bàn về đô thị và sự thắng thế của mô hình đô thị trong sự phát triển của loài người. Cuốn sách được Book Hunter độc quyền xuất bản và phát hành ...
banner