Chiến thắng của đô thị – Giải pháp cho cao ốc

Posted by

“Chiến thắng của đô thị” của Edward Glaeser có bàn đến một vấn đề. Đó là các thành phố hiện đại và phát triển càng ngày càng quy tụ nhiều người dân đến ở hơn. Tất yếu dẫn đến việc phải xây nhà cao tầng hơn để phục vụ người dân. Tuy nhiên, có rất […]

“Chiến thắng của đô thị” và môi trường thiên nhiên

Posted by

Rất nhiều người yêu thích khẩu hiệu “thân thiện với môi trường” hay “yêu thiên nhiên”. Tuy nhiên, cách họ “thân thiện” và “yêu” không có ích nhiều cho môi trường thiên nhiên lắm. Những trang trại xa thành phố với mục đích làm “nông nghiệp sạch” và “du lịch sinh thái”, những căn hộ […]

Áng cổ thi “Cầm Thư Quán”

Posted by

Cầm Thư Quán… Không phải chuyện tình Không phải cung đấu Không màng đấu đá tranh quyền Chỉ là một chặng đường dài bất tận… Đó là chặng đường đi tìm tự do của Ngọc Cầm, và là chặng đường truy cầu chân lý của Ngọc Thư. Chặng đường ấy được Hà Thủy Nguyên viết […]