Chiến thắng của đô thị – Giải pháp cho cao ốc

“Chiến thắng của đô thị” của Edward Glaeser có bàn đến một vấn đề. Đó là các thành phố hiện đại và phát triển càng ngày càng quy tụ nhiều người dân đến ở hơn. Tất yếu dẫn đến việc phải xây nhà cao tầng hơn để phục vụ người dân.

Sách “Chiến thắng của đô thị”, Book Hunter dịch và phát hành, 2019

Tuy nhiên, có rất nhiều người phản đối các nhà cao tầng, thậm chí có người còn muốn phá hủy các tòa nhà cao tầng vì họ cho rằng nhà cao tầng chắn mất ánh sáng của họ.

Trước tình hình đó, Edward Glaeser đưa ra giải pháp về việc nên có một hệ thống phí đơn giản. Giải pháp này được nhắc đến rõ ràng và chi tiết trong “Chiến thắng của đô thị”.

Nếu các nhà cao tầng tạo ra phí tổn vì chặn ánh sáng hay tầm nhìn, hãy xây dựng một hệ thống tính toàn hợp lý và thu phí nhà xây dựng theo phí tổn đó.

Nếu nhà cao tầng tạo ra những hoạt động gây lo lắng cho người dân xung quanh, nên tính toán phí tổn xã hội và thu phí người xây dựng. Những thuế và phí đó có thể được dành cho những người phải chịu tổn hại.

Bạn có đồng ý với ý kiến của E. Glaeser trong cuốn sách này?

Nếu không, bạn nghĩ thế nào về vấn đề nhà cao tầng hiện nay?

Hãy chia sẻ quan điểm của bạn cho Book Hunter biết với nhé!

Nhắn tin cho The Book Hunter để đặt sách!

Add comment: