“Chiến thắng của đô thị” và môi trường thiên nhiên

Rất nhiều người yêu thích khẩu hiệu “thân thiện với môi trường” hay “yêu thiên nhiên”. Tuy nhiên, cách họ “thân thiện” và “yêu” không có ích nhiều cho môi trường thiên nhiên lắm.

Những trang trại xa thành phố với mục đích làm “nông nghiệp sạch” và “du lịch sinh thái”, những căn hộ ngoại thành “gần gũi với thiên nhiên”,… vô tình lại giết chết rất nhiều sinh vật trong thiên nhiên. Đó là bởi diện tích sinh sống, canh tác, và những chất thải được sản sinh ra… Còn rất nhiều vấn đề khác nữa của lối sống thiên nhiên mà những người đô thị thèm khát lại đang tàn phá thiên nhiên.

Trong “Chiến thắng của đô thị” do Nhà kinh tế học đô thị Edward Glaeser viết, các vấn đề này được bàn sâu, với những lập luận đa chiều kết hợp với các tính toán kinh tế học. Đọc xong, mình nghĩ chúng ta sẽ phải xem xét lại “tình yêu thiên nhiên” và sự “thân thiện với môi trường” của chính những người “văn minh” như chúng ta.

Nhắn tin cho The Book Hunter để đặt sách!

Add comment: