Café Sách: Minh triết phương Đông với độc giả trẻ

Tổ chức: Cà Phê Thứ Bảy Phối hợp: Book Hunter Cố vấn nội dung: PGS-TS Đỗ Lai Thúy Điều phối: Nhà văn Hà Thủy Nguyên Trong những năm gần đây, bên cạnh mối quan tâm đối với triết học phương Tây, các độc giả trẻ cũng bắt đầu quay lại với minh triết phương Đông. […]