Những quyền lực ngầm chi phối chính trị Mỹ từ đầu thế kỷ 20 đến nay

Đây là ghi chép ngắn từ “Nước Mỹ chuyện chưa kể” của Oliver Stone & Peter Kuznick Chúng ta thường hình dung về nước Mỹ như một quốc gia lý tưởng mà ở đóng chính quyền phải tôn trọng các quyền tự do dân sự. Không ít người quan tâm tới tình hình thế giới … Đọc tiếp Những quyền lực ngầm chi phối chính trị Mỹ từ đầu thế kỷ 20 đến nay