QUAY PHIM

Để làm phong phú nội dung của Book Hunter, chúng tôi đang cần tuyển 5 quay phim có năng lực và trách nhiệm. Book Hunter được biết tới với nhiều sản phẩm video như: Seminar học thuật, Online Review, Reading With Me…và trong tương lai Book Hunter sẽ không dừng lại ở một vài sản […]

VIDEO EDITOR

Với mong muốn mang đến những video có tri thức và bổ ích cho khán giả Việt Nam, Book Hunter không ngừng gia tăng sản xuất nhiều thể loại sản phẩm nghe nhìn, bao gồm những video bàn về một cuốn sách, một tác giả, một nhà hiền triết. Ngoài ra Book Hunter cũng mong […]

PHỎNG VẤN VIÊN

Để làm phong phú nội dung của Book Hunter, chúng tôi đang cần tuyển 5 phỏng vấn viên có năng lực và nhanh nhẹn. Book Hunter được biết tới với nhiều sản phẩm video như: Seminar học thuật, Online Review, Reading With Me…và trong tương lai Book Hunter sẽ không dừng lại ở một vài […]