Cầm Thư quán - The BOOKHUNTER

Cầm Thư quán

Người viết mượn bối cảnh lịch sử để sáng tác có nhiều loại: Có người biết lịch sử là một món hời để truyền thông, có người mượn chuyện xưa để nói chuyện nay, có người mê đắm trong không khí của những lầu son gác tía… Nhưng suy cho cùng, điều quan trọng của … Đọc tiếp Cầm Thư quán