Đi săn mùa thu - The BOOKHUNTER

Đi săn mùa thu

Đi săn mùa thu là tập thơ in chung của các tác giả trong bút nhóm Book Hunter: Dương – Minh Hùng – Hà Thủy Nguyên. Trong mắt tôi, thế giới này, xã hội này đầy mâu thuẫn. Người ta rao giảng và tôn vinh tình yêu, niềm tin, sự chung thủy,… nhưng để sinh tồn, … Đọc tiếp Đi săn mùa thu