Tập thơ Nằm xem sao rụng - The BOOKHUNTER

Tập thơ Nằm xem sao rụng

“Nằm xem sao rụng” là tập thơ được viết bằng những suy tưởng tâm linh của Hà Thủy Nguyên. Không phải những tuyên ngôn đi theo Chúa hay Phật, mà là những chứng nghiệm cá nhân. Trong chứng nghiệm ấy có cả những ảo giác mê lầm, những thang bậc cảm xúc, và đặc biệt … Đọc tiếp Tập thơ Nằm xem sao rụng