Thiên địa phong trần - Tập 1: Khúc cung oán - The BOOKHUNTER

Thiên địa phong trần – Tập 1: Khúc cung oán

Tiểu thuyết “Thiên địa phong trần” của nhà văn Hà Thủy Nguyên kể về một thời loạn lạc với đầy những biến động lịch sử phức tạp khôn lường thời Lê Mạt. Tập 1 Khúc cung oán kể về những đấu đá chính trị trong năm tháng gắng gượng cuối cùng của triều đình mục … Đọc tiếp Thiên địa phong trần – Tập 1: Khúc cung oán