Archive

Coaching 1-1: Dịch thuật Anh Việt

Coaching 1-1: Dịch thuật Anh Việt Khi bạn luyện tập dịch thuật, bạn đang bước vào quá trình học cách hiểu và sử dụng tiếng Anh một cách nghiêm túc.Chúng ta luyện dịch thuật Anh Việt, dù có trở thành dịch giả hay không, thì cũng ...

Coaching 1-1: Viết Nghiêm Túc

Coaching 1-1: Viết Nghiêm Túc Viết không chỉ là một kỹ năng để thuyết phục người khác thông qua ngôn từ. Viết là một quá trình tái cấu trúc tư duy và biểu lộ thái độ, suy nghĩ, cảm xúc của mỗi cá nhân. Nếu bạn cảm ...
banner