Archive

Thời kỳ phát triển trở lại của đô thị

“Chiến thắng của đô thị” của Edward Glaeser là cuốn sách nổi tiếng bàn về đô thị và sự thắng thế của mô hình đô thị trong sự phát triển của loài người. Cuốn sách được Book Hunter độc quyền xuất bản và phát hành ...

Sự chiến thắng của đô thị hiện đại

Vào năm 2007, lần đầu tiên trong lịch sử, sự đô thị hóa, quy mô và dân số thành thị trên thế giới đã tăng vượt trội so với nông thôn. Theo điều tra và ước lượng của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc thì vào ...

Chiến thắng của đô thị – Giải pháp cho cao ốc

"Chiến thắng của đô thị" của Edward Glaeser có bàn đến một vấn đề. Đó là các thành phố hiện đại và phát triển càng ngày càng quy tụ nhiều người dân đến ở hơn. Tất yếu dẫn đến việc phải xây nhà cao ...
banner