Archive

“Đi săn mùa thu” và tâm sự chàng Achilles

Trong "Đi săn mùa thu", tác giả Minh Hùng có viết một bài thơ mang tên "Tâm sự chàng Achilles". Đi săn mùa thu, Dương - Minh Hùng - Hà Thủy Nguyên, 2019 Năm 2004, đạo diễn Wolfgang Petersen cho ra mắt bộ phim “Troy”. ...

Đi săn mùa thu – Chúng ta săn gì?

"Đi săn mùa thu" là cái tên chúng tôi chọn khi đặt cho tập thơ đầu tiên của các tác giả trong Book Hunter. Một phần là vì hầu hết các bài thơ trong tập thơ đều xuất hiện hình ảnh của mùa thu. ...
banner