Archive

“Mùa dã cổ” – Trận cuồng phong tinh thần

Nói về tập thơ, nhà văn Hà Thủy Nguyên có viết: "Mùa Dã cổ như trận cuồng phong từ Cực Bắc xa xôi ùa tới, thổi bạt những nền móng khuôn thước của nhiều thế kỷ tái chế…". Đã có bạn nào tự hỏi, tại ...
banner