Chốn khởi tạo của những người yêu tri thức…

Cùng khám phá với Book Hunter, và bước vào hành trình Tri Thức

Hãy cùng chúng tôi

Các Thứ Tư – Viết Tự Do

20:00 – 22:00 (Online)


Các Thứ Năm – Luyện Đọc Sách Khó

20:30 – 22:00 (Online)

LỊCH TRÌNH THƯỜNG XUYÊN

Thứ 2 đến Thứ 7

9:00 – 18:00

Thứ Bảy: Online

20:00 – 21:30 (Thảo luận)

Chủ Nhật (Offline)

9:00 – 12:00 (2 lần/tháng)

Chủ Nhật (Nghỉ ngơi)

Ngoại trừ sự kiện

Hoạt động phi lợi nhuận

Sự kiện & Workshop

Cung cấp các nền tảng kỹ năng và kiến thức cho cộng đồng thông qua các hoạt động không thu phí

Các sự kiện thảo luận tri thức

Những sự kiện thảo luận được lưu từ 2014 đến nay với nhiều chủ đề đa dạng, chủ yếu liên quan đến triết học, giáo dục, văn hóa, quản trị…

Sách xuất bản

Khóa học

Mentoring & Workshop

Chúng tôi tổ chức những chương trình Mentoring & Tư Vấn chuyên sâu với những người hướng dẫn có kinh nghiệm thực tiễn phong phú.


Dịch vụ

Cố vấn xuất bản & xây dựng tủ sách

Nếu bạn muốn thực hiện dự án xuất bản hoặc tủ sách theo nhu cầu, Book Hunter có thể tư vấn cho bạn.