Coaching 1-1: Dịch thuật Anh Việt

Khi bạn luyện tập dịch thuật, bạn đang bước vào quá trình học cách hiểu và sử dụng tiếng Anh một cách nghiêm túc.

Chúng ta luyện dịch thuật Anh Việt, dù có trở thành dịch giả hay không, thì cũng đều đòi hỏi sự phối hợp của nhiều kỹ năng như: đọc hiểu tiếng Anh, nắm bắt khái niệm, phân tích ngữ pháp tiếng Anh, vận dụng ngôn ngữ tiếng Việt đúng ý. 

Vì vậy, luyện dịch thuật tức là bạn đang luyện phối hợp nhiều kỹ năng khác nhau trong sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Việt. 

Bạn sẽ luyện tập các kỹ năng sau trong quá trình thực hành dịch thuật:

 • Phân tích ngữ pháp tiếng Anh & nắm bắt các mẫu câu và thành ngữ trong tiếng Anh
 • Nắm bắt nội hàm ngữ nghĩa của các khái niệm & gia tăng vốn từ vựng tiếng Anh.
 • Sử dụng tiếng Việt chính xác về ngữ nghĩa.
 • Diễn đạt tiếng Việt gọn gàng, mềm mại.
 • Tra cứu kiến thức và đọc sâu.
 • Hiểu về các vấn đề xuất bản sách dịch tại Việt Nam. 

Hãy liên lạc để nhận tư vấn

Khóa Coaching 1-1: Dịch Anh Việt được chia làm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: 3 tháng nắm bắt nguyên tắc

Đây là giai đoạn phát hiện các thiếu sót trong sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt của học viên, để từ đó đưa ra lộ trình và bài tập luyện dịch phù hợp với năng lực của học viên.

Ở giai đoạn này, học viên sẽ luyện dịch các bài ngắn, phù hợp với năng lực. Đồng thời, giảng viên sẽ hướng dẫn học viên làm quen với các nguyên tắc dịch ngay trong quá trình thực hành dịch. 

Giai đoạn 2: 6 tháng dịch sách

Học viên sẽ chính thức bắt tay vào dịch một cuốn sách theo nhu cầu và năng lực của cá nhân. 

Trong quá trình dịch, giảng viên sẽ hướng dẫn học viên cách tra cứu những kiến thức trong sách, áp dụng các nguyên tắc dịch đã được luyện ở giai đoạn 1 vào quá trình dịch.

Trong quá trình chữa lỗi, giảng viên sẽ phân tích các vấn đề khác biệt giữa diễn đạt tiếng Anh và diễn đạt tiếng Việt. 

Giai đoạn 3: 3 tháng để hoàn thiện một cuốn sách

Nếu bạn thực sự mong muốn trở thành một dịch giả chuyên nghiệp, có thể tự tin làm các công việc như biên tập & hiệu đính bản dịch, xuất bản sách dịch, đưa cuốn sách ra thị trường…, có thể bạn sẽ quan tâm đến giai đoạn này của khóa Coaching Dịch thuật Anh Việt.

Bạn sẽ được học về vấn đề bản quyền, cách tự biên tập bản dịch, cách làm việc với nhà xuất bản, nhà in… 

Đăng ký và nộp học phí

Lộ trình 3 tháng

Giai đoạn 1
VND 6,000,000
 • Sửa lỗi tư duy ngôn ngữ
 • Thực hành bài ngắn
 • Nắm bắt các nguyên tắc
căn bản

Lộ trình 9 tháng

Giai đoạn 1 +2
VND 18,000,000
 • Dịch một cuốn sách tùy lĩnh vực
 • Học tra cứu kiến thức
 • Ứng dụng nguyên tắc để dịch sách
DỊCH SÁCH

Lộ trình 15 tháng

3 giai đoạn
VND 30,000,000
 • Dịch thuật sách chuyên nghiệp
 • Xuất bản sách dịch
 • Đưa cuốn sách được dịch ra thị trường
xuất bản

Thông tin về dịch giả Lê Duy Nam và trợ giảng

 • Dịch giả Lê Duy Nam (1989, Thanh Hóa) hiện đang là người chịu trách nhiệm chính các hoạt động dịch thuật và xuất bản của Book Hunter.
 • Tổ chức bản dịch, dịch thuật & xuất bản các sách “Bức họa Dorian Gray” (Dịch giả Nguyễn Tuấn Linh, NXB Hội nhà văn 2018), “Nghệ thuật và thợ thủ công” (Dịch giả Bùi Minh Hùng, NXB Hội nhà văn 2019), “Chiến thắng của đô thị” (Nhóm dịch Book Hunter, NXB Hội nhà văn 2019), “Luân lý học” (Nhóm dịch Book Hunter, NXB Đà Nẵng 2020), “Nước Mỹ chuyện chưa kể” (Nhóm dịch Book Hunter, NXB Đà Nẵng 2020), “Kinh tế học thiêng liêng” (NXB Đà Nẵng 2021).
 • Chịu trách nhiệm Tủ sách Kiến Tạo của Book Hunter. 
 • Lê Hải Anh (1996, Hà Nội), là học trò các khóa học viết của nhà văn Hà Thủy Nguyên từ năm 2016.
 • Lê Hải Anh tốt nghiệp bằng cử nhân ngành chính Quan hệ quốc tế và ngành phụ Truyền thông tại trường Wesleyan College (Mỹ). Trong quá trình học tập, Lê Hải Anh từng trao đổi ngắn hạn tại trường Ulster University (Anh) theo chương trình Irish American Scholars, đạt giải Ba cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ toàn miền Nam nước Mỹ.