Archive

Rumi: số 1 ở Afghanistan và Mỹ

Dịch giả Coleman Barks thảo luận về nhà thơ đắt khách nhất, và được cả người Mỹ lẫn Afghanistan yêu thích. Tác giả: Amy Standen, Đăng ngày 12 tháng 10 năm 2001 ngay sau khi Mỹ phát động chiến tranh tại Afghanistan ngày 7 tháng 10 ...

Krishnamurti – Hành động không mâu thuẫn

Bài nói chuyện trước công chúng Bombay (Mumnai), Ấn Độ vào ngày 2/3/1966 Tôi nghĩ một người càng quan sát tình trạng của thế giới, thì càng thấy rõ rằng phải có một loại hành động khác hoàn toàn. Người ta thấy trên thế giới, kể cả ...
banner