Book Hunter e-Magazine

Book Hunter lưu lại những tìm tòi và suy niệm của mình trong tạp chí điện tử theo chuyên đề hàng tháng. 

Các bài viết hoặc dịch đều do các Book Hunter thực hiện.

Chúng tôi phát hành tạp chí dưới dạng PDF để phục vụ những bạn đọc yêu thích tính thẩm mỹ và lưu trữ.

Đăng ký nhận bản PDF

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn
VND 250000 Yearly
  • Nhân toàn bộ bản PDF tạp chí trước khi đăng ký
  • Lần lượt nhận 12 số tạp chí theo từng tháng sau khi đăng ký
Book Hunter